Serwis
Serwis

Sposoby zgłaszania
reklamacji gwarancyjnej

 1. W sklepie, w którym produkt został zakupiony


Dostarcz kompletne urządzenie wraz z dowodem zakupu bezpośrednio do miejsca zakupu, gdzie zostanie przyjęte zgłoszenie reklamacyjne, a sprzęt zostanie wysłany do serwisu centralnego.
 

 2. W serwisie centralnym firmy Fast Poland 

ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy,  tel.: +48 22 102 16 90


1. Przed wysłaniem urządzenia do serwisu centralnego na koszt firmy FAST Poland należy pozyskać nr RMA przesyłki:
  • Zgłoś reklamację na adres: serwis@fastpoland.pl wpisując w tytule wiadomości  „Reklamacja”  a w treści podając: model reklamowanego urządzenia, datę zakupu, nazwę sprzedawcy i  opis usterki, lub zgłoś reklamację telefonicznie: +48 22 102 16 90
  • W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz numer RMA, który należy zamieścić w formularzu reklamacyjnym.
2. Pobierz i wypełnij formularz reklamacyjny, a następnie dołącz go do paczki: > Formularz reklamacyjny <
3. Przygotuj paczkę – instrukcja pakowania w linku poniżej: Instrukcja pakowania <
4. Skontaktuj się z firmą kurierską DPD w celu nadania paczki , tel. 801 400 373
  • Przy zamówieniu kuriera konieczne będzie podanie numeru płatnika: 112360
5. Adres, na który należy wysłać paczkę: 
 
Fast Poland Sp. z o.o. 
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
Poland, EUROPE
 
6. Do każdego urządzenia należy dołączyć:
  • Wypełniony formularz reklamacyjny.
  • Dowód zakup towaru (akceptowana kopia).
  • Reklamacje bez powyższych dokumentów nie będą rozpatrywane, towar zostanie odesłany do nadawcy bez naprawy.
 

Uwaga!

 
1. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia wraz z akcesoriami (np. bateria, zasilacz, przewód zasilający itp.)
2. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje serwis firmy Fast Poland.
3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni (licząc od dnia dostarczenia towaru do serwisu). Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych oraz czas oczekiwania na zamawiane części zamienne.


Napisz do nas

Skorzystaj z formularza, aby szybko zgłosić swój problem lub prośbę

produkt;info@fastpoland.pl|zamiennej;info@fastpoland.pl|serwisowe;info@fastpoland.pl|gwarancję;info@fastpoland.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Fast Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wypędach przy ul. Kwietniowa 36. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do obsługi zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.