Zwroty i reklamacje

Zwroty

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży proszę przesłać wypełniony formularz zwrotu na adres e-mailowy: sencorpl@fastpoland.pl

Oryginał formularza prosimy umieścić w przesyłce. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

Towar wraz z dowodem zakupu i danymi do przelewu zwrotnego prosimy wysłać na adres:
      Magazyn FAST Poland (GLP LOGISTICS CENTER)
      ul. Kwietniowa 36
      05-090 Wypędy

W ciągu kilku dni po otrzymaniu przez nas paczki oraz zaakceptowaniu zwrotu, zrealizujemy zwrot należności za zwracane produkty.

Procedura reklamacyjna

1. Obsługę posprzedażową dla produktów marki Sencor świadczy serwis centralny firmy FAST Poland.

2. Serwis firmy FAST Poland świadczy usługi posprzedażowe wyłącznie dla produktów pochodzących z dystrybucji firmy Fast Poland. 

3. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres:  
     Magazyn FAST Poland (GLP LOGISTICS CENTER)
     ul. Kwietniowa 36
     05-090 Wypędy

4. Do każdego urządzenia należy dołączyć:
•   Dowód zakup towaru przez klienta (gwarancja)
•   Informację, z jakiego powodu urządzenie jest reklamowane 
•   Reklamacje bez powyższych dokumentów nie będą rozpatrzone, towar zostanie odesłany do nadawcy bez naprawy. 

5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia wraz z akcesoriami (np. bateria, zasilacz, przewód zasilający itp) 

6. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje serwis firmy FAST Poland. 

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni (licząc od dnia dostarczenia towaru do serwisu). Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych oraz czas oczekiwania na zamówione części zamienne 

8. Serwis gwarancyjny firmy FAST Poland pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

9. Dane kontaktowe do serwisu: tel. 697 690 228, email: serwis@fastpoland.pl